Liitu Saku Priitahtlike Pritsimeeste seltsiga ja saa vabatahtlikuks päästjaks

 

Vabatahtlik päästja

Vabatahtlikud päästja osaleb pääste- või ennetustööl. Tegutsemise eelduseks on isiku vaba tahe. Kokkuleppel tööandjaga võib isik osaleda päästetööl või ennetustööl ka tööajast.

Vabatahtlik päästja on aktiivne ja päästeala tundev elanik, kes pakub oma perele, naabrile ja tervele kogukonnale:

 • turvatunnet;
 • kiiret abi õnnetuse korral;
 • eeskuju;
 • õigeid hoiakuid ja käitumisjuhiseid.

Vabatahtlik päästja

 • reageerib kodukohas toimunud õnnetusele või muule päästevaldkonna probleemile;
 • ennetab ohuolukordi;
 • koolitab teisi ja tõstab nende ohuteadlikkust.

Ta on

 • päästeameti professionaalne abi päästesündmuste korral ja ennetustöös;
 • kogukonna tegus kodanik.

 

Vabatahtlikuks päästjaks saamine

Vabatahtlikuks päästjaks võib saada aktiivne isik, kui ta:

 • on vähemalt 18 aastane;
 • on võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab teha meeskonnatööd;
 • on aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas võimeline langetama otsuseid iseseisvalt oma pädevuse piires ja võimeline nägema ette otsuste tagajärgi;


Vabatahtliku päästja füüsiline ettevalmistus peab tagama vabatahtliku päästja päästesündmuse lahendamise ülesannete nõuetekohase täitmise. Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija tervisekontrolli viib läbi perearst. Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja ei pea tervisekontrolli läbima, kui ta vastab „Liiklusseaduse„ alusel mootorsõidukijuhile, trammijuhile või juhtimisõiguse taotlejale kehtestatud tervisenõuetele, mida tõendab mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille kohaselt tervisekontrollist ei ole möödunud enam kui viis aastat.

 

Seltiga liitumiseks ja vabatahtlikuks päästjaks saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid

 1. avaldus Saku Priitahtlike Pritsimeeste seltsiga liitumiseks
 2. taotlus Põhja-Eesti Päästekeskusele vabatahtlikuks päästjaks nimetamiseks
 3. perearsti antav tõend või mootorsõidukijuhi tervisetõendi, mis kehtib vähemalt veel 5 aastat 
 4. passi või ID-kaardi koopia
 5. kaks passipilti paberkandjal (4×5 cm) 

Vabatahtlikke päästjaid on palju ka kutseliste päästjate seas, neil on tunnistuse taotlemine lihtsamast lihtsam, vaja on paberil või elektroonselt esitada vaid taotlus, kõik muu on juba olemas.

 

Liitumissoovi võid avaldada ka siit või võtta meiega ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefoni teel 5165112

Saatja (email)* 
Saatja nimi* 
Teema* 
Sisu* 
    
 

Vabatahtliku päästja tunnistus


Vabatahtlikule päästjale väljastatakse peale I astme õppe (16 t) koolitust ja taotluse esitamist VABATAHTLIKU PÄÄSTJA TUNNISTUS.

tunnustus esikylg

Vabatahtliku päästja tunnistus (esikülg)

tunnustus tagakylg

Vabatahtliku päästja tunnistus (tagakülg)


Vabatahtliku päästja registreerimine ja tunnistus on vajalik, sest:
1. ainult siis on tagatud riiklike hüvitiste maksmine, kui päästetööl midagi juhtub
2. see võimaldab lasta end tasuta vaktsineerida
3. siis on täidetud seaduse säte, mis kohustab vabatahtlikku ennetustööl või päästetööl isiku nõudmisel tunnistust näitama

 

Koolitused

Ennetustöö ja päästetööde sissejuhatav koolitus (16 h) I aste:

 • teab, kuidas iseseisvalt osaleda päästealasel ennetustööl;
 • teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda;
 • teab, millised on päästeasutuse ülesanded ja vastutusala;
 • oskab käsitleda esmaseid tulekustutusvahendeid;
 • teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna.

Koolitus (36 h) II aste:

 • oskab teostada tulekustutustöid, kasutades selleks lihtsamat päästevarustust;
 • oskab pidada raadiosidet vastavalt kehtestatud korrale;
 • mõistab päästeala tegevust reguleerivat õigusruumi sh, tunneb päästeseaduse ja haldusmenetluse põhimõtteid;
 • teab vabatahtliku päästja staatust ja ülesandeid;
 • on füüsiliselt suuteline tegema praktilisi harjutusi;
 • oskab rakendada valdusesse sisenemise meedet ning vahetut sundi.

 

 

 

Liitu Saku Priitahtlike Pritsimeeste seltsiga ja saa vabatahtlikuks päästjaks

 

Vabatahtlik päästja

Vabatahtlikud päästja osaleb pääste- või ennetustööl. Tegutsemise eelduseks on isiku vaba tahe. Kokkuleppel tööandjaga võib isik osaleda päästetööl või ennetustööl ka tööajast.

Vabatahtlik päästja on aktiivne ja päästeala tundev elanik, kes pakub oma perele, naabrile ja tervele kogukonnale:

 • turvatunnet;
 • kiiret abi õnnetuse korral;
 • eeskuju;
 • õigeid hoiakuid ja käitumisjuhiseid.

Vabatahtlik päästja

 • reageerib kodukohas toimunud õnnetusele või muule päästevaldkonna probleemile;
 • ennetab ohuolukordi;
 • koolitab teisi ja tõstab nende ohuteadlikkust.

Ta on

 • päästeameti professionaalne abi päästesündmuste korral ja ennetustöös;
 • kogukonna tegus kodanik.

 

Vabatahtlikuks päästjaks saamine

Vabatahtlikuks päästjaks võib saada aktiivne isik, kui ta:

 • on vähemalt 18 aastane;
 • on võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab teha meeskonnatööd;
 • on aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas võimeline langetama otsuseid iseseisvalt oma pädevuse piires ja võimeline nägema ette otsuste tagajärgi;


Vabatahtliku päästja füüsiline ettevalmistus peab tagama vabatahtliku päästja päästesündmuse lahendamise ülesannete nõuetekohase täitmise. Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija tervisekontrolli viib läbi perearst. Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja ei pea tervisekontrolli läbima, kui ta vastab „Liiklusseaduse„ alusel mootorsõidukijuhile, trammijuhile või juhtimisõiguse taotlejale kehtestatud tervisenõuetele, mida tõendab mootorsõidukijuhi tervisetõend, mille kohaselt tervisekontrollist ei ole möödunud enam kui viis aastat.

 

Seltiga liitumiseks ja vabatahtlikuks päästjaks saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid

 1. avaldus Saku Priitahtlike Pritsimeeste seltsiga liitumiseks
 2. taotlus Põhja-Eesti Päästekeskusele vabatahtlikuks päästjaks nimetamiseks
 3. perearsti antav tõend või mootorsõidukijuhi tervisetõendi, mis kehtib vähemalt veel 5 aastat 
 4. passi või ID-kaardi koopia
 5. kaks passipilti paberkandjal (4×5 cm) 

Vabatahtlikke päästjaid on palju ka kutseliste päästjate seas, neil on tunnistuse taotlemine lihtsamast lihtsam, vaja on paberil või elektroonselt esitada vaid taotlus, kõik muu on juba olemas.

 

Liitumissoovi võid avaldada ka siit või võtta meiega ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefoni teel 5165112

Saatja (email)* 
Saatja nimi* 
Teema* 
Sisu* 
    
 

Vabatahtliku päästja tunnistus


Vabatahtlikule päästjale väljastatakse peale I astme õppe (16 t) koolitust ja taotluse esitamist VABATAHTLIKU PÄÄSTJA TUNNISTUS.

tunnustus esikylg

Vabatahtliku päästja tunnistus (esikülg)

tunnustus tagakylg

Vabatahtliku päästja tunnistus (tagakülg)


Vabatahtliku päästja registreerimine ja tunnistus on vajalik, sest:
1. ainult siis on tagatud riiklike hüvitiste maksmine, kui päästetööl midagi juhtub
2. see võimaldab lasta end tasuta vaktsineerida
3. siis on täidetud seaduse säte, mis kohustab vabatahtlikku ennetustööl või päästetööl isiku nõudmisel tunnistust näitama

 

Koolitused

Ennetustöö ja päästetööde sissejuhatav koolitus (16 h) I aste:

 • teab, kuidas iseseisvalt osaleda päästealasel ennetustööl;
 • teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda;
 • teab, millised on päästeasutuse ülesanded ja vastutusala;
 • oskab käsitleda esmaseid tulekustutusvahendeid;
 • teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna.

Koolitus (36 h) II aste:

 • oskab teostada tulekustutustöid, kasutades selleks lihtsamat päästevarustust;
 • oskab pidada raadiosidet vastavalt kehtestatud korrale;
 • mõistab päästeala tegevust reguleerivat õigusruumi sh, tunneb päästeseaduse ja haldusmenetluse põhimõtteid;
 • teab vabatahtliku päästja staatust ja ülesandeid;
 • on füüsiliselt suuteline tegema praktilisi harjutusi;
 • oskab rakendada valdusesse sisenemise meedet ning vahetut sundi.

 

 

Saku PP Liikmed
Kontaktid

Päästekeskuse tee 1
Tammemäe küla, Saku vald
75509 Harjumaa

email: info@sakupp.ee 
telefon: 5165112

Saku PP Liikmed
Kontaktid

Päästekeskuse tee 1
Tammemäe küla, Saku vald
75509 Harjumaa

email: info@sakupp.ee 
telefon: 5165112