KES ME OLEME?

Saku õlletehase pritsimeeste ühing loodi 125 aastat tagasi. Nõukogude perioodil jätkasid õlletehase pritsimehed ümbruskonnas tulekahjude kustutamist, korraldati võistlusi ja organiseeriti kõik võimalikke üritusi. 1960. aastatel loodi Saku sovhoosi tuletõrjekomando, mis samuti aktiivselt tegutses. 1990. Aastatel hakkas päästealane vabatahtlik tegevus vaibuma. 1997. Aastal vabatahtlik päästealane tegevus katkes. 2006. aasta novembris avati Tammemäel operatiivteenistuste keskus, kus on tööruumid kiirabil, päästeteenistusel ja politseil. Oma toetuse hoone valmimiseks andis ka Saku vald. Tammemäe päästedepoos asus tööle Põhja-Eesti Päästekeskuse Keila komando Saku eraldi paiknev meeskond 2010. aastal kogunesid kogukonna turvalisuse pärast murelikud kodanikud ja asutasid MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed.

2012. aastal suleti Tammemäel riiklik päästekomando ja ruumid anti üle Saku Priitahtlikele Pritsimeestele.

 

MIKS LIITUDA VABATAHTLIKEGA?

President Ilves on öelnud “Teie vastutus on seda suurem, et teie vastutate vabatahtlikena tuhandete inimeste turvalisuse ja elude eest. Paljudes Eesti väikestes kohtades saavad inimesed ju esmalt loota vaid teie ja ainult teie kiirele abile õnnetuse korral. See on raske kohustus, mis nõuab erilist julgust ja valmisolekut. Vabatahtlike tuletõrjujatena olete riigile headeks ja vajalikeks partneriteks ning teil on oluline roll Eesti sisejulgeoleku, meie inimeste turvalisuse tagamisel.

 

MILLEGA ME TEGELEME?

Vabatahtlike päästjatena osaleme peale vastava väljaõppe saamist kustutustöödel ja teeme ennetustööd. Kui kustutustöös võitleme koos kutseliste päästjatega puuduliku tuleohutuse tagajärgedega, siis ennetustöö on elanikkonnale tuleohutusalase selgitustöö tegemine, tuleohutusnõuete ja kustutusvõtete õpetamine, veeohutuse teadvustamine ja päästetemaatilise õppe ja teavitusmaterjali väljaandmine. Samuti tegeleme heategevusürituste organiseerimise ja läbiviimisega, liikmetele mõeldud ühistegevuste ja koolitustega ning tuletõrjetehnika korrashoidmisega

 

SOOVID MEIEGA LIITUDA?

Loe lähemalt vabatahtlikuks päästjaks saamisest siit